Hangzhou Wanxing Reducer Co., LTD
Telephone: 0571-82163333/82983333/82166123
Fax: 0571-82163222
Zip code: 311225
Address: Yipeng Street, Jiangdong New Town, Hangzhou